rss

O nás

Jaromír Trtík

prozivot.com

Hlas volajícího:
"Připravte na poušti cestu Hospodinu!
Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha!"

(úryvek z Bible, kniha Izajáš)

V roce 1993, tedy v mých 23 letech jsem učinil závažné rozhodnutí: stal jsem se křesťanem. V mém životě to změnilo spoustu věcí a jen pomyšlení, že bych zase žil, jak jsem žil tehdy, mne naplňuje nepříjemnými pocity.

Uvěřit v Boha ale není jednorázový akt, po kterém nic nenásleduje (i když i takové případy lze kolem sebe vidět): je to jako projít dveřmi do něčeho nového, co začínáme objevovat a osvojovat si. Když skončilo období, ve kterém jsem si naplno užíval všech těch úžasných novostí, přijal jsem, že smyslem není si jen užívat po zbytek života, ale z té radosti dát i něco druhým. Koneckonců to dobře známe i z běžného života: děti nechodí do školy aby nabíraly a pak nic, ale aby jednoho dne začaly dávat druhým, mít podíl ve společnosti.

Podobné je to i s radostnou zprávou, které jsem uvěřil. Mám jí a je mi radostí a světlem do dnů povedených i těžkých, ale nechci si jí nechávat jen pro sebe. Verš, který je uvedený na začátku charakterizuje asi to, co cítím. Co jsem v životě vírou v Krista získal, rád v různých formách nabízím dál.

 

© Jaromír Trtík 2011 - 2023

Programování a webdesign: www.designhajek.czSáčky do vysavačePenzion Brno